RSS

Tävling

Här finns regler för vintersäsongen 2012-2013 cuper; EÅC och lite längre ned Svenska Cupen.

REGLER EXPEDITION ÅRE CUP – EÅC

Syftet med cupen: Främst är cupen till för att stimulera/locka fler utövare till sporten. Inträdeskraven och arrangemangen ska därför hållas enkla, tydliga och ge möjlighet till vidare utveckling. Cupen är också till för att elitåkare ska få bra fartpass i tävlingsmiljö.

Genomförande: Gemensam start, varvbana med uppförs- och utförsåkning. Start och mål sker på samma plats. Flest antal varv på 90 minuter vinner. Har åkare samma antal varv är det placeringen i mål som räknas. Åkare kan åka ut på nytt varv när som helst under dessa 90 minuter om utrustningen är korrekt. Tävlingsledningen har att anteckna antal varv per åkare samt hålla koll på åkarnas ordning vid målgång. Det åligger även åkarna att hålla koll på sina egna antal varv och ordning vid målgång. Deltagande i tävling sker på egen risk. Klasserna är Herr, Dam och ungdom, upp till 18 år.

Banan: Banan bör vara mellan 80 – 300 höjdmeter. Uppförsåkningen bör innehålla några slag och gärna dubbla spår på vissa ställen. Uppföråkningen markeras med gröna flaggor alternativt givet upptrampat spår. Markeringarna/spåret måste följas. För att sportsliga förhållanden ska ges ska banan vara spårad minst två gånger senast trettio minuter innan start.

Utförsåkningen bör till största delen vara offpist och/eller i puckelpist. Nedförsåkningen ska vara flaggad med röda flaggor. Åkning får ske maximalt femtio (50) meter från aktuell flagga. Arrangören ska säkerställa att området är lavinsäkrat samt att inga hinder, såsom större stenar/nedfallna träd ligger dolda längs banan. Utifrån terräng och väderförhållanden väljer arrangören hur många uppförs- respektive nedförskörningar som ska göras. Tänk på att många stighudsbyten kan innebära behov av minst två uppsättningar stighudar vilket alla åkare inte har. Banan kan med fördel läggas nära pist så att fler kan attraheras/bli nyfikna av sporten.

Start- och målområde: Starten bör vara så pass bred att minst sex åkare i bredd får plats. Innan banan smalnar av till ett spår bör det vara 50 – 100 meter. Startlinjen ska vara tydligt markerad. Startlinjen ska vara tydligt markerad med exempelvis färg eller granris. Startlinjen kan även användas som en markeringlinje av växlingszon för stighudsbyte. Växlingszon ska markeras med in- och utgång. Utgångslinjen får endast passeras med stighudar på under tävling. Inga planerade stighudsbyten får ske längs banan.

Utrustning: Skidor, stighudar, pjäxor, stavar, hjälm, goggles/visir/glasögon, kläder efter väder.

Anmälan: Anmälan sker på plats senast 30 minuter innan start. Uppge namn, telefonnummer och eventuell klubbtillhörighet. Startavgift 50 kronor. Nummerlapp delas ut vid anmälan. Sätts fast på höger lår.

Priser: Vinnaren i respektive klass får ett symboliskt pris (värde ca 200 kr) så snart som möjligt efter tävling. Vid varje tävling delas även ett debutantpris ut. Det tillfaller den är snabbast av de som kör sin första tävling. Finns bara en debutant delas ändå priset ut. Totalvinnarna i herr- dam- och ungdomsklass får ett pris för totalseger.

——————————————————————————————————————————————————————-

SVENSKA CUPEN 2013

Svenska skidalpina cupen består vintern 2013 av 6 deltävlingar (se kalender). Tävlingarna är av olika karaktär, från en tvådagars äventyrstävling till  kortare varianter. Cupen körs från februari  till  april 2013. Eftersom deltävlingarna varierar från individuella tävlingar till lagtävlingar med två deltagare kommer endast en individuell cupsammanställning att göras för en dam- respektive herrklass. Vid lagtävlingar erhåller varje individ i laget den poäng som placeringen i respektive deltävling ger. I totalsammanställningen räknas alla resultat.

Det kommer även att vid de flesta deltävlingarna finnas möjlighet att testa sporten på en mer motionsinriktad, kortare bana i lag såväl som individuellt.

Utrustningen regleras av vissa regler, men ni är välkomna att delta på såväl telemark- som randonnéutrustning. Viktigast är att delta och njuta av såväl färden uppför som utför.

REGLER

 • Tävlingarna innebär att deltagarna skall ta sig runt en spårad och utstakad bana med gröna vimplar uppför och röda vimplar utför. Inga avvikelser från banan får göras.
 • Vid utförsåkning (röda vimplar) måste stighudarna tas av skidorna.
 • Lagmedlemmar skall under hela banan ha kontakt med varandra, bemannade stationer får först lämnas efter att båda lagmedlemmarna nått fram.
 • Målgång sker när siste man i laget passerar mållinjen.
 • Tävlande får ej mottaga dryck eller annan utrustning utifrån under pågående tävling, lagkamrater får däremot hjälpa varandra inom laget.
 • Om solodeltagare eller lag bryter måste detta meddelas vid närmaste bemannade station.
 • Nedskräpning medför tidstillägg.
 • Tävlandet sker på egen risk. Vid olycka ansvarar de tävlande för försäkringsskydd.
 • Varje tävlande är skyldig att hjälpa andra tävlande eller funktionärer vid eventuell olycka.
 • Varje individ i solotävling samt varje individ i laget vid lagtävling skall under tävling medföra den obligatoriska utrustningen. Tidstillägg utdelas vid avsaknad av utrustning (15 min per föremål).
 • Varje tävlande får tillgodoräkna sig de 5 bästa resultaten i den totala sammanräkningen.

OBLIGATORISK UTRUSTNING

 • Skidor med stålkant, minst 60 mm i midjan. Minimilängd 160 cm för herrar och 150 cm för damer.
 • Ryggsäck, minst 20 liter
 • Vindtät jacka och byxa, antingen i ryggsäck eller som tävlingsdräkt.
 • Se vidare respektive arrangörs tävlings-PM

POÄNG

Poängfördelning i deltävlingarna kommer att ske till varje individ enligt tabellen nedan oberoende om tävlingen varit individuell eller lagtävlan om två tre personer. Totalsegrare i cupen efter avslutad säsong blir den man respektive kvinna som samlat flest poäng.

Placering Poäng Placering Poäng
1 100 12 24
2 80 13 22
3 70 14 20
4 60 15 18
5 50 16 16
6 45 17 14
7 40 18 12
8 36 19 10
9 32 20 8
10 29 21 6
11 26 22 och följande 4